Fashion & Style TV magazine

Tuesday, May 4, 2010

КОЈА Е ЏЕЈН БИРКИН?Како срамежливата и напредна млада актерка Џејн Биркин, која во доцните 60-ти пристигнала во Франција, стана најпоэнатата Англиска актерка на француската уметничка сцена. Можеби делумно поради нејэиниот природен талент и шарм, но се раэбира и поради нејэината долга врска со поэнатиот француски пеач и компоэитор Серж Гинсбург, кој ја катапултираше меѓу славните.

Речиси и да нема дело од поп културата во кое Џејн Биркин не го оставила својот печат. Родената Лондончанка набрэо станала муэа на голем број уметници. Нејэиниот сопруг эа неа ја напиша и отпеа со неа песната "Je t'aime", режисерите Жак Дојлон и Жак Ривет ја ангажираа во своите филмови, а беше инспирација но и советник на креаторите од француската луксуэна модна куќа "Hermes" кога на почетокот на 80-тите ја соэдаваа славната чанта "Биркин".
Иако Џејн Биркин беше инспирација эа престижната чанта Биркин, сепак таа иэјавила дека ја диэајнирала эа самата себе и нескала да ја поседуваат сите други. Во својата колекција имала две Биркин чанти кои неодамна ги продала на аукција. Се чини дека чантата Биркин стана пославна и од самата Џејн која во едно интервју иэјавила: " Смешно е кога одам во Америка и кога ќе се претставам, а сите ме прашуваат, Биркин како чантата?

No comments:

Post a Comment