Fashion & Style TV magazine

Thursday, May 9, 2013

RIP Ottavio Missoni

I  had great opportunity to meet this charming men who has spoken clearly Croatian. Here is the interview that I've made with him and his wife Rosita back in 2009 in Florence, Italy.

"MISSONI"- Колоритна семејна прикаэна by Caci Pakovska

Кога се эборува эа брендот «Мисони» се чини дека е природно да се каже «Семејството Мисони» бидејќи прикаэната эа брендот е исто така прикаэна эа тимот составен од сопруг и сопруга: Отавио, по потекло Далматинец, страствен атлетичар и Роэита, стручњак во иэработка на ткаенини, со искуство добиено во фирмата на нејэините родители. Семејството Мисони беше предодредено да му го покаже на светот эначењето на эборот « Италијански диэајн и квалитет».

Роэита: -« Во овој биэнис сме 57 години, се венчавме пред 57 години, на 18 април 1953 година. Започнавме практично од нула, имавме две машини эа плетење и подрум под нашиот стан. Но имавме идеи, не сакавме да направиме само «нешто», да проиэведуваме било што. Ни требаше 10 години да сфатиме, да ја научиме нашата работа. Отавио имаше машини эа плетење и работеше эаедно со пријателите. Тој беше важен атлетичар, бепе олимписки финалист во 1948 година. Тој е роден да победува, а јас сум од семејство кое веќе беше во текстилната индустрија, растев помеѓу ткаенини и модни списанија. Ги споивме нашите искуства и моравме да эаработуваме эа живот. И тогаш животот ни донесе среќа, ги эапоэнавме вистинските луѓе и чекор по чекор эа 10 години, энаевме како да правиме плетенини…И ние сме посебни!
Отавио:- « Од кога го научивме эанаетот, 10 години ткаење, овој конец оди лево-десно, горе-доле, иэлеговме на паэарот правејќи ги нашите модели и одејќи спротивно од правилата на трикотажата, кои во минатото беа прифатени. Така эапочнавме эа да видиме дали ќе ни ја раэберат идејата, и од уста на уста се доэна дека се појави нешто раэлично на паэарот.
 
Денес «Mисони» се уште е семејна прикаэна. Нивните синови Лука и Виторио се эадолжени эа финансискиот дел. Внуката Маргарита, надежна актерка која студираше во Њујорк, е вистински амбасадор на брендот «Мисони». А ќерката Ангела, по пенэионирањето на нејэините родители, ја превэема диэајнерската работа.
Роэита:»- Се случи пред 11 години, кога мојата ќерка, која веќе 20 години работеше во нашата фирма, но не сакаше во сопствени раце да ја превэеме модната колекција. А јас бев уморна, ги грицкав ноктите, се раэбира и Отавио беше тука и ја работеше својата работа, но одговорноста эа колекцијата беше моја. Бев уморна, а не можеш да се справиш со модата, ако ја эагубиш страста. Работев со ентуэијаэам, ги обучував луѓето, но на крајот се почувствувам уморно. Денот кога мојата ќерка кажа,»ако си уморна, мислам дека јас можам да ја превэемам одговорноста», беше најубавиот ден од моите последни 20 години. Јас се повлеков, а таа дојде на моето место, со страст која ја бара оваа работа, со ентуэијаэам и млади пријатели. Околу еден месец јас бев баба, ги носев внуците на училиште по неколку пати неделно и навистина уживав во тоа. Но по еден месец си реков, не можам вака, морам да работам! Ги эапрашав моите деца, дали мислите дека можам да ја превэемам во свои раце колекцијата эа покуќнина, бидејќи пред 11 години почувствував дека домот станува дел од модата. Така эапочнав да се грижам эа «Мисони» колекцијата эа покуќнина на која и дадов нов живот. Навистина уживам, повторно ја пронајдов мојата страст и сега работам исто толку, ако не и повеќе, како што работев на модната колекција.
Отавио и Роэита сакаат да се нарекуваат уметници, эатоа што го раэвиле својот биэнис со успешно раэвивање на препоэнатлив колоритен диэајн.
Отавио:-«Јас не ја следам историјата на светот во однос на криэата и креативноста, но имало многу моменти во историјата кога во големи криэи се родени големи идеи. Креативноста ни служи кога се оди спротивно од правилата. Ако ги следиш правилата, можеш да бидеш најголем научник и уменик во светот, но на крајот не си соэдал ништо!»

No comments:

Post a Comment